Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a SAGER Pharma Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. B. ép. fszt. 1.; „SAGER PHARMA”) által üzemeltetett – alább felsorolt – honlapokra látogatók („Látogatók”) számára, az általuk megadott adatok kezelésére vonatkozóan részletes tájékoztatást nyújtson. Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató a SAGER PHARMA 1.2.1. pontban felsorolt elérhetőségű honlapján folytatott összes online adatkezelés szabályait magában foglalja, így – hacsak az adott pont másként nem rendelkezik – minden Látogatóra vonatkozik, akik az egyes honlapokra látogatnak. Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott minden adatot az Ön hozzájárulása alapján kezelünk (adatkezelés jogalapja).

A SAGER PHARMA által folytatott adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelés jogalapja

A SAGER PHARMA a Látogató személyes adatait a Látogató – jelen tájékoztató útján megvalósított – előzetes tájékoztatásán alapuló, önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján kezeli. A Látogató hozzájárulása bármikor korlátozás és indokolás nélkül, költségmentesen visszavonható a következő e-mail címen keresztül: sager##kukac##sagerpharma.hu, illetve az egyes hírlevelekben található „leiratkozás” linkre kattintva. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulást megelőzően folytatott adatkezelés jogszerűségét.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A SAGER PHARMA az alábbi honlapjain végez adatkezelést a jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint:

Szakmai közönség (orvosok, egészségügyi szakemberek) felé irányuló online olyan szakmai platform („Online Platform”) létrehozása céljából történő adatkezelés, amelyen keresztül ismertetésre is sor kerülhet A SAGER PHARMA által üzemeltetett https://sagerpharma.hu honlapon a honlapra látogató orvosok, egészségügyi szakember (a jelen 1.2 fejezetben: „Szakmai Látogató”, egyéb fejezetekben: „Látogató”) csatlakozhat a SAGER PHARMA által működtetett online szakmai platformhoz az alábbi módon:

amennyiben a Szakmai Látogató a fenti honlapon keresztül a https://sagerpharma.hu/regisztracio felületre lép, regisztrálhat az Online Platformra, amelyen a jelen tájékoztató rendelkezéseit megismerheti és elfogadhatja. Amennyiben a Szakmai Látogató az online adatkezelési tájékoztatót elolvasta, és annak végén az adatai megadását követően bejelöli a hozzájárulását tartalmazó szöveg melletti négyzetet, majd a „Csatlakozás az Online Platformhoz” gombra kattint, csatlakozott az Online Platformhoz.

Az Online Platformon a Szakmai Látogató tájékozódhat vényköteles termékeinkről, feliratkozhat hírlevelünkre.

Az Online Platformhoz történő csatlakozáskor a Szakmai Látogatónak a következő adatokat kötelező megadnia:

 • vezetéknév és keresztnév
 • felhasználónév és jelszó
 • e-mail cím
 • foglalkozás
 • elsődleges szakterület, továbbá
 • pecsétszám

A fentiekben rögzített adatok megadására azért van szükség, mert az Online Platform olyan adatokat tartalmaz, amelyeket a hatályos jogszabályok alapján kizárólag egészségügyi szakemberek ismerhetnek meg. A regisztráció során automatikusan rögzítésre kerül, hogy a Szakmai Látogató mely időpontban regisztrált az Online Platformra.

A Szakmai Látogató továbbá megadhatja az alábbi adatait is, hírlevélre feliratkozás, szakmai tájékoztatás érdekében:

 • titulus
 • további szakterületek
 • munkahely neve, címe
 • telefonszám

A Szakmai Látogató a fenti adatai megadásával megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes, kifejezett és írásbeli hozzájárulását adja, hogy adatait a SAGER PHARMA az Online Platform létrehozása céljából kezelje.

A Szakmai Látogató hozzájárulása bármikor korlátozás és indokolás nélkül, költségmentesen visszavonható a következő e-mail címen keresztül: sager##kukac##sagerpharma.hu

Szakmai Látogató feliratkozhat a SAGER PHARMA hírlevelére, a következő módon:

A Szakmai Látogató az Online Platform-ra való regisztrációval egyidejűleg elfogadja a jelen adatkezelési tájékoztató megismerését, és annak rendelkezéseit.

Ezt követően bejelöli a hozzájárulását tartalmazó szöveg melletti négyzetet, majd a „Feliratkozás hírlevélre” gombra kattintva, feliratkozott a SAGER PHARMA hírlevelére.

A Szakmai Látogató a hírlevélre történő feliratkozás során a következő személyes adatokat adja meg, melyeket a hírlevél küldése miatt kezeljük:

 • vezetéknév és keresztnév, valamint titulus; továbbá
 • e-mail cím

A feliratkozás során automatikusan rögzítésre kerül a feliratkozás időpontja.

A SAGER PHARMA a Szakmai Látogató adatait kizárólag az alábbi tartalmú hírlevelek kiküldésének céljából kezeli:

 • tájékoztatás a SAGER PHARMA közelgő rendezvényeiről és akcióiról
 • egészségfejlesztési tájékoztatás
 • gyógyszerek helyes alkalmazására vonatkozó tájékoztatás
 • gyógyszerek forgalmazását érintő változásokról szóló tájékoztatás

A Szakmai Látogató a fenti adatainak megadásával megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes, kifejezett és írásbeli hozzájárulását adja, hogy adatait a SAGER PHARMA a fenti tartalmú hírlevél küldése céljából kezelje. A hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, költségmentesen visszavonható a következő e-mail címen keresztül: sager##kukac##sagerpharma.hu

Kapcsolatfelvétel céljából történő adatkezelés

Az 1.2.1. pontban meghatározott bármely honlapra Látogatónak lehetősége van kapcsolatba lépni a SAGER PHARMA-val. Az alábbi táblázat tartalmazza, hogy mely honlapra esetében milyen személyes adatokat szükséges a Látogatónak megadnia:

HonlapSzemélyes adat
https://www.arthrevin.hu
 • név
 • email cím
 • mely termékekkel kapcsolatos a kapcsolatfelvétel
https://sagerpharma.hu
 • név
 • email cím
 • mely termékekkel kapcsolatos a kapcsolatfelvétel
https://carrevir.hu
 • név
 • email cím
 • mely termékekkel kapcsolatos a kapcsolatfelvétel
https://www.fajdalomcsokkentes.hu
 • név
 • email cím
 • mely termékekkel kapcsolatos a kapcsolatfelvétel
http://www.feszultsegoldas.hu
 • név
 • email cím
 • mely termékekkel kapcsolatos a kapcsolatfelvétel
https://fokuszbanaszem.hu
 • név
 • email cím
 • mely termékekkel kapcsolatos a kapcsolatfelvétel
https://imorevin.hu
 • név
 • email cím
 • mely termékekkel kapcsolatos a kapcsolatfelvétel
https://pharmatex.hu
 • név
 • email cím
 • mely termékekkel kapcsolatos a kapcsolatfelvétel
https://revicet.hu
 • név
 • email cím
 • mely termékekkel kapcsolatos a kapcsolatfelvétel
 http://seractildolo.hu
 • név
 • email cím
 • mely termékekkel kapcsolatos a kapcsolatfelvétel

SAGER PHARMA kéri a Látogatót, hogy a kapcsolatfelvétel során az üzenet rovatba a fenti táblázatban szereplő személyes adatokon kívül további adatot ne adjon meg. Amennyiben a Látogató a jelen tájékoztatóban foglaltakon kívül más személyes adatot is megad, a SAGER PHARMA ezen személyes adatot haladéktalanul törli.

A kapcsolatfelvétel céljából történő adatkezelésre azért kerül sor, hogy ha Ön ír nekünk, azaz felveszi velünk a kapcsolatot, akkor mi a SAGER PHARMA a kérését teljesíthessük, kérdését megválaszolhassuk.

A Látogató a fenti adatainak megadásával megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes, kifejezett és írásbeli hozzájárulását adja ahhoz, hogy a SAGER PHARMA felvegye a Látogatóval a kapcsolatot a Látogató által írt üzenet megválaszolása céljából. A hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, költségmentesen visszavonható a következő e-mail címen keresztül: sager##kukac##sagerpharma.hu

Az adatkezelés időtartama

 • A SAGER PHARMA a Látogató adatait hírlevélre való feliratkozás esetén a Látogató hozzájárulásának visszavonásáig, a törlése irányuló kérelméig, illetve az adatkezelés céljának megszűnéséig tárolja.
 • A SAGER PHARMA az Online Platform-ra való regisztráció esetében a Látogató hozzájárulásának visszavonásáig, a törlése irányuló kérelméig, illetve az adatkezelés céljának megszűnéséig tárolja.
 • A SAGER PHARMA a kapcsolatfelvétel céljából való adatkezelés esetén a személyes adatokat a Látogató által írt üzenet megválaszolását követen haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törli.

A SAGER PHARMA nyilatkozatai a Látogatók adatainak kezelésével összefüggésben

A SAGER PHARMA a fentebb megjelölt célú adatkezelésekhez kapcsolódóan gyűjtött személyes adatokat elkülönült adatbázisban tárolja.

A SAGER PHARMA a Látogatók által megadott, és hozzájárulásukkal kezelt személyes adatokat nem használja fel a Látogatók hozzájárulásában foglaltaktól eltérő célra, és azokat csak a jelen tájékoztatóban foglalt adatfeldolgozó számára teszi hozzáférhetővé, kivéve az olyan eseteket, ha a hozzáférhetővé tétel, illetve adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező.

Az adatkezelés időtartamának leteltét követően a SAGER PHARMA haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül az érintett Látogató adatait törli a nyilvántartásból.

Adatfeldolgozó

A SAGER PHARMA a jelen tájékoztatóban meghatározott mindegyik adatkezelésbe adatfeldolgozóként az Infoartnet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 9023 Győr, Szabolcska u. 2-4.; Cg. 08-09015715) vonja be. Az adatfeldolgozó kizárólag az adatok tárolását végzi. A SAGER PHARMA továbbá fenntartja a jogot, hogy a jövőben más adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a Látogatót oly módon tájékoztatja, hogy e-mail útján megküldi részére az új adatfeldolgozó nevét és elérhetőségét.

„Cookie” szabályok

A SAGER PHARMA által üzemeltetett és a jelen tájékoztató 1.2.1. pontjában meghatározott honlapokra való belépést, az onnan történő kilépést és az ott tartózkodást a Látogatók számára kis adatcsomagok, ún. sütik („cookie-k”) segítik elő, melyeket a Látogatók informatikai eszközén a használt böngészőprogram helyez el, illetve olvas arról vissza.

A cookie-knak kétféle kategóriája létezik: tartós cookie-k és munkamenet cookie-k.

 • A tartós cookie-k az eszközön maradnak, amíg manuálisan vagy automatikusan nem törlődnek.
 • A munkamenet cookie-k addig maradnak a készüléken, amíg bezárja a böngészőt, utána automatikusan törlődnek.

A SAGER PHARMA olyan cookie-kat alkalmaz, amelyek a honlap megfelelő működését, a hatékonyabb kiszolgálást, valamint statisztikai jellegű, anonimizált adatgyűjtés célját szolgálják. Az egyes, SAGER PHARMA által használt cookie-k pontos nevét a lenti táblázat tartalmazza. A cookie-kat a Látogató törölni tudja az informatikai eszközéről, illetve a Látogató manuálisan beállíthatja böngészőjét úgy is, hogy az a cookie-k alkalmazását tiltsa. Azonban a Szakmai Látogató a honlap regisztrációhoz kötött részét (az Online Platform-ot) abban az esetben nem tudja használni, ha egyébként a cookie-k alkalmazását a böngészője beállításai között manuálisan letiltja. A SAGER PHARMA honlapjai vonatkozásában a Google Analytics különböző típusú cookie-jai kerülnek alkalmazásra. Ezen cookie-k abból a célból kerülnek alkalmazásra, hogy segítségükkel megállapíthatóak legyenek a honlap látogatására és látogatottságára vonatkozó technikai jellemzők. A fentiek mellett egyes, a Google Analytics által alkalmazott cookie-k analitikai, statisztikai, illetve biztonsági célból rögzítik a Látogató által használt informatikai eszköz IP-címét is. Az adattárolás a Látogató informatikai eszközén valósul meg, amelyet a Látogató bármikor tud törölni.

A SAGER PHARMA honlapjainak látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását tehát külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik cookie-k segítségével.

A mérési adatok kezeléséről ezen adatok adatkezelője, a Google a saját weboldalán nyújt részletes felvilágosítást. A SAGER PHARMA honlapjairól a Google Analytics szerverei felé, az Egyesült Államokba továbbításra kerülő adatok az adott Látogató személyazonosságának azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azok alapján kizárólag a Látogató által használt informatikai eszköz IP-címe azonosítható. A Google Analytics szolgáltatást a Google LLC (székhely: Mountain View, California, Egyesült Államok) nyújtja, amely részese az Európai Unió és az Egyesült Államok között létrejött, úgynevezett Privacy Shield egyezménynek, így ezen adattovábbítás az Európai Bizottság megfelelőségi határozatán alapul.

A SAGER PHARMA továbbá a Google Adwords hirdetési szolgáltatást alkalmazza, ekként a pharmatex.hu, imorevin.hu és fajdalomcsokkentes.hu weboldalai a Google Adwords remarketing követő kódjait használják annak érdekében, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon személyre szabott hirdetésekkel érje el. Ezeket a cookie-kat Ön a Google hirdetési beállítások kezelőjében, ide kattintva tilthatja le az ott található utasítások szerint. Google hirdetésekkel kapcsolatos irányelvekről itt olvashat. A Google adatvédelmi nyilatkozatát itt találja.

A fentiek alapján a SAGER PHARMA az alábbi táblázatban meghatározott célokból, az alábbiakban meghatározott adatokat gyűjti, amelyek az alábbi táblázatban meghatározott ideig tárolódnak a Látogató számítógépén, hacsak a Látogató korábban nem tiltja le, vagy nem törli a cookie-kat:

CélÖsszegyűjtött adat típusaCookie neveMeddig tárolódik a cookie?
Rendszer cookie: munkamenet nyilvántartására szolgál illetve a kereső/találati lapozónál a keresőmező megőrzését teszi lehetővé (feltétlenül szükséges) nem gyűjt adatokat awe_frontend lejár a munkamenet befejezése után
Google Analitics cookie(k): A Google az "Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételek" -ben leírtak szerint jár el, amelyet itt talál.
Google remarketing cookie(k): A Google az "Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételek" -ben leírtak szerint jár el, amelyet itt talál.

A SAGER PHARMA, mint adatkezelő adatai és elérhetősége, az adatkezelésre jogosult munkavállalók köre

1. Név:

SAGER Pharma Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2. Cím: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. B. ép.
3. E-mail: sager@sagerpharma.hu
4. Cégjegyzékszám Cg. 01-09-869585
5. Adószám

13717108-2-41

Az adatfeldolgozó, a személyes adatok tárolásának módja, illetve az az adatkezelés biztonsága

A SAGER PHARMA-t kiszolgáló szervereket az Infoartnet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 9023 Győr, Szabolcska u. 2-4.; Cg. 08-09015715), a SAGER PHARMA által megbízott, tárhely szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó szerverközpontjában helyezik el, amely a Magyarország, Győr, T-Systems Adatpark cím alatt található.

A SAGER PHARMA szavatolja, hogy az adatkezelés és az adatfeldolgozás mindenben megfelel a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak így különösen az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvénynek.

A SAGER PHARMA az adatbiztonság és az adatvédelem biztosítása érdekében minden szükséges intézkedést megtesz. A SAGER PHARMA az adatkezelés során biztosítja, hogy a kezelt adat kizárólag az arra feljogosítottak számára hozzáférhető; azok hitelessége és hitelesítése biztosított legyen; változatlanságuk igazolható legyen; a jogosulatlan hozzáférés ellen védelmet biztosítson.

A SAGER PHARMA olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A SAGER PHARMA az adatkezelés során megőrzi az adatok titkosságát, sérthetetlenségét és biztosítja a rendelkezésre állást. Az Infoartnet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – adatkezelési szerződés keretében– az adatkezelés biztonsága érdekében az irányadó jogszabályok által elvárt biztonsági és védelmi intézkedéseket megteszi.

Adatfeldolgozás és adattovábbítás

A SAGER PHARMA által üzemeltetett honlapokon keresztül begyűjtött és kezelt személyes adatokkal a SAGER PHARMA a jelen szabályzatban kifejezetten megjelölt gyakorlatot és a törvényi kötelezettségek teljesítését meghaladóan adatfeldolgozást és adattovábbítást nem végez, ilyen tevékenység végzésére – a jelen szabályzatban meghatározott szervezeteken kívüli – más személyt, szervezetet nem vesz igénybe.

A Látogató jogai és jogorvoslati lehetőségei a SAGER PHARMA által kezelt adatokkal összefüggésben

A Látogató tájékoztatást (hozzáférést) kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy korlátozását is, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen, továbbá gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát a SAGER PHARMA jelen szabályzat 1.1. pontjában meghatározott sager##kukac##sagerpharma.hu e-mail címén keresztül. Ön továbbá jogosult panasszal élni a felügyeleti hatóságnál, amelynek adatairól a jelen szabályzat 7.7. pontjában tájékozódhat. A Látogató továbbá bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

Személyes adataihoz a Látogató bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.

A hozzáférési jog alapján a Látogató jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:

 • az adatkezelés céljai
 • az érintett személyes adatok kategóriái
 • azon címzett vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Amennyiben a Látogató élni kíván ezen jogaival, kérjük vegye fel a kapcsolat a SAGER PHARMA-val a sager##kukac##sagerpharma.hu elérhetőségen keresztül.

Adathordozhatósághoz való jog

A Látogató személyes adatai hordozhatók, így jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy a Látogató az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és a Látogató által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg.

Amennyiben a Látogató élni kíván ezen jogával, kérjük vegye fel a kapcsolat a SAGER PHARMA-val a sager##kukac##sagerpharma.hu elérhetőségen keresztül.

A személyes adatok törlésének joga

A Látogató jogosult adatai törlését kérni, amennyiben

 • személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat a SAGER PHARMA begyűjtötte; vagy
 • nincs jogalapja az adatkezelésnek; vagy
 • a Látogató tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;
 • a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy
 • személyes adatok törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Amennyiben a Látogató élni kíván ezen jogával, kérjük vegye fel a kapcsolat a SAGER PHARMA-val a sager@sagerpharma.hu elérhetőségen keresztül.

Az adatkezelés korlátozásának joga

A Látogató abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben

úgy véli, hogy a vele kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy
a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy
személyes adatokra nincs többé szüksége a SAGER PHARMA-nak azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtötte azokat, a Látogató azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy
a Látogató tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy a tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben a Látogató élni kíván ezen jogával, kérjük vegye fel a kapcsolat a SAGER PHARMA-val a sager##kukac##sagerpharma.hu elérhetőségen keresztül.

A tiltakozás joga

Amennyiben élni kíván ezen jogával, kérjük vegye fel a kapcsolat a SAGER PHARMA-val a sager##kukac##sagerpharma.hu elérhetőségen keresztül.

Bírósági jogérvényesítés

A Látogató, ha megítélése szerint az adatkezelésre vonatkozó szabályok megsértése következében a személyes adatainak kezelése nem megfelelő, bírósághoz fordulhat. Az eljárás megindítható a magyar bíróságok előtt, illetve a Látogató szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bíróságai előtt.

Felügyeleti hatósághoz fordulás joga (Panasz)

A Látogató bármikor jogosult panasszal élni az adatkezelés ellen. Adatkezelést érintő panasszal bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat##kukac##naih.hu

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

Az oldal tetejére